HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

Die restant van ‘n boedel word eers bepaal nadat administrasiekoste, laste en eise, onderhoudseise van minderjariges en die nagelate gade, pre-legatarisse, legatarisse en restant erfgename vereffen is. Indien u dus wil verseker dat iemand ‘n spesifieke voordeel uit u boedel ontvang, sal dit raadsaam wees om die bedrag of bate by wyse van ‘n legaat aan ‘n pre-legataris of legataris te bemaak.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

COVID-19 forseer ons om nuut te dink, die lewe in oënskou te neem, en die eersdaagse omhelsing van ‘n vriend of vriendin as kosbaar te beskou. Ons personeel het kantore tuis ingerig en woon, werk en oefen nou tuis. Twee kollegas het hulle stories oor hulle tuiskantoor en COVID ervaring met ons gedeel.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Maart het ons die Belastingjaar afgesluit en ons was saam met ons Direkteur opgewonde vir sy deelname aan die Cape Epic Bergfietsresies. Die krieketliga het eers tot ‘n einde gekom. Ons personeel is ingerig om tuis te werk.

CIPC HAS ENHANCED THE COMPLIANCE CHECKLIST AND CIPC SERVICES DURING LOCK DOWN

CIPC HAS ENHANCED THE COMPLIANCE CHECKLIST AND CIPC SERVICES DURING LOCK DOWN

As from March 2020 the CIPC Compliance Checklist is only mandatory for companies with audited and independently reviewed financial statements, and some other amendments were also made in connection with Notice 52 of 2019. Because of the Covid-19 virus lock down, only fully automated services will be available to the public from 01 April until 15 April 2020.