DIE AANSTELLING VAN ‘N ONAFHANKLIKE TRUSTEE IN ‘N TRUST

DIE AANSTELLING VAN ‘N ONAFHANKLIKE TRUSTEE IN ‘N TRUST

Ten spyte daarvan dat verskeie individue betrokke is by trusts, hetsy as ‘n oprigter of trustee van die trust, is daar steeds by sommige onsekerheid oor die vereiste aanstelling van ‘n onafhanklike trustee. In ons artikel wat handel oor trustreg en praktyk, gee ons ‘n uiteensetting van die vereiste.

POPIA – SPERTYD VIR VOLDOENING AL NADER

POPIA – SPERTYD VIR VOLDOENING AL NADER

Die spertyd vir voldoening aan POPI Wetgewing is 30 Junie 2021. Indien u nog nie aandag gegee het aan die ontwikkeling van ‘n voldoeningsraamwerk en implementeringsplan ten einde te verseker dat u besigheid tydig voldoen aan die POPI Wet nie, is dit nou die tyd om op te tree. FHBC kan help.

  • 1
  • 2