PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

COVID-19 forseer ons om nuut te dink, die lewe in oënskou te neem, en die eersdaagse omhelsing van ‘n vriend of vriendin as kosbaar te beskou. Ons personeel het kantore tuis ingerig en woon, werk en oefen nou tuis. Twee kollegas het hulle stories oor hulle tuiskantoor en COVID ervaring met ons gedeel.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Maart het ons die Belastingjaar afgesluit en ons was saam met ons Direkteur opgewonde vir sy deelname aan die Cape Epic Bergfietsresies. Die krieketliga het eers tot ‘n einde gekom. Ons personeel is ingerig om tuis te werk.

CIPC HAS ENHANCED THE COMPLIANCE CHECKLIST AND CIPC SERVICES DURING LOCK DOWN

CIPC HAS ENHANCED THE COMPLIANCE CHECKLIST AND CIPC SERVICES DURING LOCK DOWN

As from March 2020 the CIPC Compliance Checklist is only mandatory for companies with audited and independently reviewed financial statements, and some other amendments were also made in connection with Notice 52 of 2019. Because of the Covid-19 virus lock down, only fully automated services will be available to the public from 01 April until 15 April 2020.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Februarie het ons die liefde gevier, rolbal gespeel, baie bergfiets gery, krieket gespeel en ons het afskeid van ‘n kollega geneem. Ons ondersteun ons Direkteur wat die Cape Epic Bergfietsresies gaan aandurf.

BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

Hoe hanteer ‘n persoon die sake van ‘n ouer of ander geliefde wat die kapasiteit verloor om na sy of haar eie belange om te sien? Kan ‘n voortdurende volmag hier moontlik van hulp wees? Of is die versorger verplig om aansoek te doen vir die aanstelling van ‘n kurator? In hierdie artikel werp ons meer lig op hierdie moeilike onderwerp.

TESTAMENT – VERSTAAN MY EKSEKUTEUR MY BEHOEFTES?

TESTAMENT – VERSTAAN MY EKSEKUTEUR MY BEHOEFTES?

Soos dit duidelik uit ons vorige artikel blyk, kan die belangrikheid van ‘n Testament nie genoeg beklemtoon word nie. Om ‘n Testament op te stel of te laat opstel is ‘n stap in die regte rigting, maar dit is net so belangrik dat u Testament uitvoerbaar is en dat die verdeling van u bates korrek aangespreek word en uiteindelik aan u behoeftes voldoen.