PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Steeds mag al die werknemers nie voltyds by die kantoor werksaam wees nie. Ons Covid komitee sorg deurentyd dat ons aan die sosiale afstand kriteria voldoen en dat ons binne wetgewing met mekaar interaksie het. Ons het twee kollegas gegroet, ons het aan Tekkie Tax deelgeneem, en so terwyl ons uit en tuis is, het ons ‘n paar sopresepte met mekaar gedeel.

PERSONE WAT ’N INKOMSTEBELASTINGOPGAWE MOET INDIEN VIR DIE 2020 JAAR VAN AANSLAG EN PERSONE WAT DAARVAN VRYGESTEL IS

PERSONE WAT ’N INKOMSTEBELASTINGOPGAWE MOET INDIEN VIR DIE 2020 JAAR VAN AANSLAG EN PERSONE WAT DAARVAN VRYGESTEL IS

Op 3 Julie 2020 het die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, die regulasies bekragtig wat bepaal wie inkomstebelastingopgawes moet indien vir die 2020 jaar van aanslag. Hierdie artikel gee ʼn uiteensetting van die persone wat opgawes moet indien en van diegene wat in 2020 vrygestel is van die indiening van opgawes.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tans is ons in “advanced level 3 lockdown” en ons leer daagliks om aan te pas met die veranderde wêreld van werk en interaksie. Een kollega het aan die aanlyn Comrades deelgeneem, ons het ‘n kollega gegroet, en ons werk voort deur van aanlynplatforms gebruik te maak.

INCOME TAX EXEMPTION: BODY CORPORATE, SHARE BLOCK COMPANIES AND ASSOCIATIONS OF PERSONS

INCOME TAX EXEMPTION: BODY CORPORATE, SHARE BLOCK COMPANIES AND ASSOCIATIONS OF PERSONS

Section 10(1)(e)(i) of the Income Tax Act states the first requirement for tax compliance which consequently gives rise to the need for a Body Corporate, a Share Block scheme and Association of people to register as a taxpayer. A body corporate automatically receives exempt income status in terms of these sections, but a home owners’ association needs to apply for exemption.

HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

Die restant van ‘n boedel word eers bepaal nadat administrasiekoste, laste en eise, onderhoudseise van minderjariges en die nagelate gade, pre-legatarisse, legatarisse en restant erfgename vereffen is. Indien u dus wil verseker dat iemand ‘n spesifieke voordeel uit u boedel ontvang, sal dit raadsaam wees om die bedrag of bate by wyse van ‘n legaat aan ‘n pre-legataris of legataris te bemaak.