SKENKINGSBELASTING EN VRYSTELLINGS

SKENKINGSBELASTING EN VRYSTELLINGS

Ons ontvang soms versoeke van kliënte wat wil afstand doen van ‘n erfenis wat hy/sy kragtens ‘n Testament ontvang, om die effek te hê dat ‘n ander erfgenaam of die oorblywende erfgename dan geregtig raak om die voordele/erfenis te ontvang.

TESTAMENTÊRE TRUSTS EN U ERFGENAME

TESTAMENTÊRE TRUSTS EN U ERFGENAME

’n Testamentêre trust, anders as ’n inter vivos trust, word ingevolge ‘n testament opgerig en word eers geaktiveer wanneer die testateur/testatrise te sterwe kom. Die hoofdoel van ’n testamentêre trust is om die erfenis aan bv. minderjarige erfgename, geestesgestremdes en dwelm- of alkoholverslaafdes, of ter wille van boedelbeplanning aan familie/afstammelinge, te beskerm.

TRUSTS AND ESTATES

TRUSTS AND ESTATES

Die hersiening van ‘n Testament by aftrede is net so belangrik soos enige ander verandering in persoonlike omstandighede, soos egskeiding, huwelik of die geboorte van ‘n nuwe lid tot die gesin.