IS U BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD OF DOEN U BESIGHEID MET IEMAND WAT BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD IS?  INTERESSANTE FEITE WORD GEDEEL

IS U BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD OF DOEN U BESIGHEID MET IEMAND WAT BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD IS? INTERESSANTE FEITE WORD GEDEEL

In ‘n huwelik binne gemeenskap van goedere beskik elke gade oor ‘n halwe onverdeelbare aandeel in die gemeenskaplike boedel gedurende die bestaan van die huwelik. Elkeen het dus die reg om ‘n verskeidenheid van regshandelinge aan te gaan ten opsigte van die gemeenskaplike boedel.

THE EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) AND THE PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT, ACT NO 4 OF 2013 (POPIA)

THE EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) AND THE PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT, ACT NO 4 OF 2013 (POPIA)

The GDPR and POPIA are legislation providing for the protection of personal information, requiring compliance from businesses. The purpose of this article is to provide some information on this legislation. We also look at an overview of the POPIA and its compliance requirements, which is applicable to all South African businesses.