FINANSIËLE EMIGRASIE:  IS DIT DIE BESTE OPSIE VIR U EN U GESIN?

FINANSIËLE EMIGRASIE: IS DIT DIE BESTE OPSIE VIR U EN U GESIN?

Hierdie artikel is ‘n opvolgartikel van ons Maart 2019 uitgawe. Wonder u moontlik oor die kostes verbonde aan finansiële emigrasie en watter inligting u aan die owerhede moet verskaf? FHBC is opgewonde om aan te kondig dat ons u van hulp kan wees met die opweeg van belange, die insameling van die nodige dokumentasie/bewysmateriaal, die berekening van die belasting en ander kostes verbonde aan die proses asook die voltooiing van die aansoek om finansieel te emigreer.

IS YOUR BUSINESS ABOUT TO SPONSOR SPORTING EQUIPMENT TO A LOCAL SPORTSMAN/WOMAN?  HERE’S WHY IT MAY QUALIFY AS A BUSINESS EXPENSE

IS YOUR BUSINESS ABOUT TO SPONSOR SPORTING EQUIPMENT TO A LOCAL SPORTSMAN/WOMAN? HERE’S WHY IT MAY QUALIFY AS A BUSINESS EXPENSE

The million-dollar question on everybody’s lips, is whether a sponsor may deduct its sponsorship expenditure as an advertising expenditure in terms of section 11 of the Income Tax Act 58 of 1962. This is quite an open debate within a grey area of our law. Read more for an update on this topic.

WOON EN WERK U IN DIE BUITELAND?  BELANGRIKE INKOMSTEBELASTING VERANDERING:  DIE 183-DAE-REËL IS EEN VAN DIE DAE IETS VAN DIE VERLEDE

WOON EN WERK U IN DIE BUITELAND? BELANGRIKE INKOMSTEBELASTING VERANDERING: DIE 183-DAE-REËL IS EEN VAN DIE DAE IETS VAN DIE VERLEDE

Hierdie artikel handel oor die wegval van die vergunning van die 183-dae reël waar in gevolge Suid-Afrikaners wat oorsee werk en woon, se buitelandse inkomste vrygestel word van inkomstebelasting indien hulle vir 183 dae (waarvan 60 dae aaneenlopend moet wees) in die betrokke oorsese land fisies teenwoordig was. Bykomend, brei die artikel ook uit op finansiële emigrasie as ‘n moontlike oplossing tot die wegval van die 183 dae reël.