PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Februarie het ons die liefde gevier, rolbal gespeel, baie bergfiets gery, krieket gespeel en ons het afskeid van ‘n kollega geneem. Ons ondersteun ons Direkteur wat die Cape Epic Bergfietsresies gaan aandurf.

BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

Hoe hanteer ‘n persoon die sake van ‘n ouer of ander geliefde wat die kapasiteit verloor om na sy of haar eie belange om te sien? Kan ‘n voortdurende volmag hier moontlik van hulp wees? Of is die versorger verplig om aansoek te doen vir die aanstelling van ‘n kurator? In hierdie artikel werp ons meer lig op hierdie moeilike onderwerp.

TESTAMENT – VERSTAAN MY EKSEKUTEUR MY BEHOEFTES?

TESTAMENT – VERSTAAN MY EKSEKUTEUR MY BEHOEFTES?

Soos dit duidelik uit ons vorige artikel blyk, kan die belangrikheid van ‘n Testament nie genoeg beklemtoon word nie. Om ‘n Testament op te stel of te laat opstel is ‘n stap in die regte rigting, maar dit is net so belangrik dat u Testament uitvoerbaar is en dat die verdeling van u bates korrek aangespreek word en uiteindelik aan u behoeftes voldoen.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Die jaar is nou al sommer goed aan die gang. Ons het al die personeel op dieselfde bladsy gekry by ons jaarlikse Afskopfunksie waartydens ons die strategie vir die jaar gedeel het. Gedurende Februarie vier ons die liefde op Valentynsdag en ons neem oudergewoonte deel aan Wellington se Besigheidsliga Rolbal Toernooi.

HUWELIKE: DEEL 1

HUWELIKE: DEEL 1

Wie ook al gesê het “trou is nie perdekoop nie”, was heeltemal reg. In hierdie reeks oor huwelike gaan ons in Deel 1 kyk na van die verskillende soorte huwelike en watter effek huweliksluiting op u portefeulje kan hê.

KAN U DIT BEKOSTIG OM TE STERF?

KAN U DIT BEKOSTIG OM TE STERF?

Twee dinge is seker, naamlik die dood en belasting. Mens kan dus daarvoor beplan, maar ongelukkig besef te min mense wat die kostes van ‘n boedel behels en word daar dus nie voldoende voorsiening daarvoor gemaak nie. Dit veroorsaak nie net finansiële probleme nie, maar dit belaai ook ‘n reeds emosioneel traumatiese tyd vir die familie.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Januarie 2020! Voorspoed word elkeen toegewens. Mag die nuwe jaar weereens aan ons die geleentheid bied om tot baie besighede waarde toe te voeg. Vir oulaas loer ons terug na 2019 en ons sien uit na ons Afskopfunksie op Vrydag 17 Januarie 2020!