HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

Die restant van ‘n boedel word eers bepaal nadat administrasiekoste, laste en eise, onderhoudseise van minderjariges en die nagelate gade, pre-legatarisse, legatarisse en restant erfgename vereffen is. Indien u dus wil verseker dat iemand ‘n spesifieke voordeel uit u boedel ontvang, sal dit raadsaam wees om die bedrag of bate by wyse van ‘n legaat aan ‘n pre-legataris of legataris te bemaak.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

COVID-19 forseer ons om nuut te dink, die lewe in oënskou te neem, en die eersdaagse omhelsing van ‘n vriend of vriendin as kosbaar te beskou. Ons personeel het kantore tuis ingerig en woon, werk en oefen nou tuis. Twee kollegas het hulle stories oor hulle tuiskantoor en COVID ervaring met ons gedeel.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Maart het ons die Belastingjaar afgesluit en ons was saam met ons Direkteur opgewonde vir sy deelname aan die Cape Epic Bergfietsresies. Die krieketliga het eers tot ‘n einde gekom. Ons personeel is ingerig om tuis te werk.