PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

‘n Babadogtertjie is welkom geheet, Internasionale Rekenmeestersdag is gevier, twee bruilofsfeeste was gehou, ons het ou papierwerk laat snipper, ‘n heerlike jaareindfunksie geniet en binnekort is ons Kerspartytjie.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Gedurende Oktober het ons op Gesondheid gefokus. Ons was o.a. aktief, ons het pienk gedra, ons het Projek Flamingo ondersteun, gesondheidsondersoeke was gedoen en ons was met vrugte bederf. Verder was Basedag gevier, ons het kollegas gegroet, ‘n babatjie is oppad, nuwe kollegas is welkom geheet. Ons het ook ‘n bruilof gehou en ons het nog ‘n bruilof oppad.

SKENKINGSBELASTING EN VRYSTELLINGS

SKENKINGSBELASTING EN VRYSTELLINGS

Ons ontvang soms versoeke van kliënte wat wil afstand doen van ‘n erfenis wat hy/sy kragtens ‘n Testament ontvang, om die effek te hê dat ‘n ander erfgenaam of die oorblywende erfgename dan geregtig raak om die voordele/erfenis te ontvang.