BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

BEREI VOOR VIR TOEKOMSTIGE ONGESKIKTHEID

Hoe hanteer ‘n persoon die sake van ‘n ouer of ander geliefde wat die kapasiteit verloor om na sy of haar eie belange om te sien? Kan ‘n voortdurende volmag hier moontlik van hulp wees? Of is die versorger verplig om aansoek te doen vir die aanstelling van ‘n kurator? In hierdie artikel werp ons meer lig op hierdie moeilike onderwerp.

HUWELIKE: DEEL 1

HUWELIKE: DEEL 1

Wie ook al gesê het “trou is nie perdekoop nie”, was heeltemal reg. In hierdie reeks oor huwelike gaan ons in Deel 1 kyk na van die verskillende soorte huwelike en watter effek huweliksluiting op u portefeulje kan hê.

LITIGATION AS WE KNOW IT MIGHT SOON BE SOMETHING OF THE PAST, WITH MEDIATION BECOMING THE MAIN DISPUTE RESOLUTION MECHANISM.

LITIGATION AS WE KNOW IT MIGHT SOON BE SOMETHING OF THE PAST, WITH MEDIATION BECOMING THE MAIN DISPUTE RESOLUTION MECHANISM.

With the High Court rolls overflowing, cases being delayed and legal bills piling up, the Rules Board for Courts of Law has proposed mediation to become the main dispute resolution mechanism, in order to relieve the High Courts’ workload and to steer the public into the direction of a quicker and perhaps more affordable dispute resolution process

RESTRAINT OF TRADE (NON-COMPETE) CLAUSES

RESTRAINT OF TRADE (NON-COMPETE) CLAUSES

A restraint of trade is a provision in a contract of employment that provides that after termination of employment, the employee is restricted in the work he or she can perform, in that he or she will be restraint from performing similar work in competition with his or her former employer, for a prescribed period of time, and it might even include a specific geographical area.