POPIA: THE INFORMATION OFFICER

POPIA: THE INFORMATION OFFICER

The deadline for the compliance with the Protection of Personal Information Act, Act No. 4 of 2013 (“POPIA”) is fast approaching. Have you taken the necessary steps to be compliant by the 1st of July 2021? Have you identified and appointed an Information Officer in your business as yet? If not, please read our article. The portions of POPIA relating to Information Officers, became effective on the 1st of May 2021.

DIE AANSTELLING VAN ‘N ONAFHANKLIKE TRUSTEE IN ‘N TRUST

DIE AANSTELLING VAN ‘N ONAFHANKLIKE TRUSTEE IN ‘N TRUST

Ten spyte daarvan dat verskeie individue betrokke is by trusts, hetsy as ‘n oprigter of trustee van die trust, is daar steeds by sommige onsekerheid oor die vereiste aanstelling van ‘n onafhanklike trustee. In ons artikel wat handel oor trustreg en praktyk, gee ons ‘n uiteensetting van die vereiste.

POPIA – SPERTYD VIR VOLDOENING AL NADER

POPIA – SPERTYD VIR VOLDOENING AL NADER

Die spertyd vir voldoening aan POPI Wetgewing is 30 Junie 2021. Indien u nog nie aandag gegee het aan die ontwikkeling van ‘n voldoeningsraamwerk en implementeringsplan ten einde te verseker dat u besigheid tydig voldoen aan die POPI Wet nie, is dit nou die tyd om op te tree. FHBC kan help.