KAN U DIT BEKOSTIG OM TE STERF?

KAN U DIT BEKOSTIG OM TE STERF?

Twee dinge is seker, naamlik die dood en belasting. Mens kan dus daarvoor beplan, maar ongelukkig besef te min mense wat die kostes van ‘n boedel behels en word daar dus nie voldoende voorsiening daarvoor gemaak nie. Dit veroorsaak nie net finansiële probleme nie, maar dit belaai ook ‘n reeds emosioneel traumatiese tyd vir die familie.

KONTANTERFENIS EN RENTE

KONTANTERFENIS EN RENTE

Die bemaking van ‘n kontantbedrag of kontantlegaat kom redelik gereeld in Testamente voor. Ons ontvang dikwels navrae oor die rente wat op sodanige kontantbemakings verdien word gedurende die termyn wat die boedel onder administrasie was en die kontantbedrae dus nog nie aan die regmatige erfgename uitbetaal kon word nie.

BATES EN U HUWELIK

BATES EN U HUWELIK

Dit is belangrik om, voordat u trou, die wetlike implikasies van die huweliksgoedere-bedeling te verstaan ter wille van die opstel van u testament aangesien die bedeling wat ter sprake is, die eienaarskap en beheer van u bates sal beïnvloed.