MAAK U TESTAMENT ‘N NUWEJAARSVOORNEME

MAAK U TESTAMENT ‘N NUWEJAARSVOORNEME

‘n Nuwe jaar met nuwe uitdagings en voornemens en dalk ‘n goeie geleentheid om die opstel van ‘n Testament of die hersiening van u bestaande Testament op die “to do” lysie te hê. Die belangrikheid van ‘n Testament kan nie genoeg beklemtoon word nie.

INTERESSANTE FEITE VAN ‘N TESTAMENT

INTERESSANTE FEITE VAN ‘N TESTAMENT

Die geldigheid van ‘n testament is natuurlik net so belangrik as die noodsaaklikheid daarvoor. Indien ‘n testament, wat op skrif moet wees, nie aan die formaliteite soos bepaal deur artikel 2(1) van die Wet op Testamente voldoen nie, sal die boedel van die oorledene in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 verdeel moet word, wat ernstige gevolge kan hê.