FHBC & PSG DURBANVILLE OXFORDSTRAAT VROUEDAG

fhbc_rocketmailer_nov_01_13FHBC, in samewerking met PSG Durbanville Oxfordstraat, is opgewonde om hierdie komende Augustus, tydens Vrouemaand, ons eerste Vrouedag byeenkoms aan te bied.

FHBC en PSG Durbanville Oxfordstraat beplan om hierdie byeenkoms aan te bied vir vrouens vanuit verskillende agtergronde en beroepe en met verskillende behoeftes, waartydens verskeie sprekers aktuele kwessies gaan bespreek en belangrike vrae sal beantwoord.

Menige sal sê: Nog ‘n Vrouedag? Maar hoekom?

In ons dag tot dag gesprekke met kliënte, kollegas, vriende en familie word ons toenemend bewus van die behoefte onder veral vrouens, om ingelig te wees en bemagtig te word ten opsigte van finansiële vryheid en onafhanklikheid. Hoekom is dit nodig? Wat is dit wat ons hoor?

  • My suster is onlangs geskei. Sy was ‘n huisvrou/tuisteskepper en het na die kinders omgesien en nou moet sy alleen die pad stap in haar mid-40’s. Sy is bekommerd oor wat van haar gaan word in haar oudag. Sy het nie ‘n neseier nie, het geen persoonlike eiendom nie. Kry wel bietjie onderhoud, maar wat gaan sy doen? Waar gaan sy werk kry? Hoe gaan sy oorleef wanneer sy nie meer kan werk nie?
  • My dogter trou in Desember! Ons is so opgewonde! Ons soek reeds na rokke en venues! Ek is bekommerd oor haar. Sy beplan om haar werk te staak na die troue en voltyds saam met haar aanstaande man op die plaas te gaan woon. Hulle beplan om vroeg met ‘n gesin te begin.
  • My vriendin vra vanoggend: Hoe het julle voorsiening gemaak vir eendag? Eendag as jou man dalk sou siek word of dalk in ‘n ongeluk sou sterf? Weet jy of daar polisse is wat sal uitbetaal om julle staande te hou wanneer die slegste gebeur? Sal jy en die kinders versorg wees?
  • Ek lees gister in ‘n tydskrif van ‘n gesin wat finansieël teen die grond is en in die artikel vra hulle vir geldelike bydraes om hulle siek dogtertjie na ‘n privaat hospitaal te kan neem vir behandeling. Hulle het niks oor nie. Indien die kind nie die regte behandeling kry nie, gaan die dogtertjie nie lank oorleef nie. Die Ma moes haar werk bedank om na die siek kind om te sien en die Pa se salaris dek net die basiese huishoudelike uitgawes. Die mediese fonds is lank reeds uitgeput. Hoe verskriklik moet dit nie wees om so magteloos te wees wanneer jou kinders siek raak en jy om finansiële redes hulle nie kan versorg na die beste van jou vermoë nie.
  • Ek en my aanstaande man het reeds ons sake uitgesorteer. Ons gaan buite gemeenskap van goed trou met uitsluiting van die aanwasbedeling. Ons benodig ‘n huweliksvoorwaardekontrak (HVK). Ons is egter nie seker hoe om te beplan vir wat gebeur as ek eendag moet ophou werk om voltyds na die kinders om te sien nie? Dalk gaan my man na die kinders moet kyk? Hoe maak ek as my man my verkul en ek hom wil los? Wat dan? Hoe beplan mens vir sulke onvoorsiene gebeurlikhede?
  • Ek is ‘n enkelma. Het geen ondersteuningsnetwerk nie. Ek wil so graag hê my kinders moet die geleentheid hê om Universiteit toe te gaan sou hulle dit wou doen na skool. Hoe op dees aarde gaan ek dit kan bekostig?
  • Ek en ‘n vriendin het ‘n besigheid begin. Was maar ‘n gesukkel om alles geregistreer te kry en al die nodige dinge in plek te kry, maar met alles staan ek opgewonde oor die toekoms. Ek is net nie seker hoe ek gaan maak as my vennoot iets oorkom nie of besluit om uit die besigheid te klim nie. Ek weet nie of ek en die besigheid finansieël sterk genoeg sal wees om dit te oorleef nie!
  • My man is in beheer van ons finansies. Daar is polisse en versekering in plek, maar ek is nie seker vir wat nie. Ek het geen idee wat dit behels nie. As ek hom daaroor uitvra is sy antwoord dat ek myself nie daaroor hoef te bekommer nie.

Ons word daagliks gebombardeer met die realiteit van wat werklik fout gaan in mense se lewens en hoe dit op daardie betrokke vrouens se lewens en gesinne impakteer. Hetsy dit egskeiding, dood of siekte is, dit is onverwags, onbeplan en is angswekkend. Alhoewel meeste vrouens oor die kapasiteit beskik om emosioneel te herstel na so ‘n angswekkende emosionele trauma, herstel bitter min van hulle finansieel en is hulle in menige gevalle totaal onvoorbereid om die daaropvolgende finansiële aanslae van die lewe af te weer.

Ons wil deur ons Vrouedag poog om hierdie harde realiteit oop te vlek, daaroor te praat en die bewustheid wakker maak by elke vrou, dat jy nou iets kan doen om jouself te bemagtig, en iets in plek te sit wat jou val sagter sal maak, indien so ‘n verskriklike en onvoorsiene gebeurlikheid oor jou pad kom.

Iemand het eens gesê dat ‘n mens die regte vrae moet vra om by die regte antwoorde uit te kom. Daardie persoon is beslis korrek, maar hoe weet ‘n mens of jy die regte vrae vra, of hoe is ‘n mens veronderstel om te weet wanneer om ‘n vraag te vra as jy onder die indruk is dat alles in die haak is (of blyk te wees). Dit is juis daarom dat FHBC en PSG Durbanville Oxfordstraat, saam ‘n platform wil skep wat van die noodsaaklike kwessies, wat soveel van ons in die gesig staar, aan te spreek.

Een van die grootste bronne van kennis en wysheid is ervaring. Ja, soos hulle sê “wysheid kom met grysheid” – maar hoekom wag tot jy grys is? FHBC en PSG Durbanville Oxfordstraat het koppe bymekaar gesit om “‘n pakkie” op te maak, wat genoegsame leiding sal bied aan vrouens, beide jonk en oud, getroud en ongetroud, met of sonder kinders, hetsy ‘n huisvrou, entrepreneur of loopbaanbouer, en om hulle toe te rus om selfstandige en ingeligte besluite te kan neem wat hul finansies en ander aangeleenthede betref. Hierdie “pakkie” beoog om die kennis en ervaring van vrouens as kenners op hierdie spesifieke gebied, bymekaar te sit en met ander vrouens te deel.

Een van ons personeellede, het onlangs die behoefte gehad vir ‘n eiesoortige HVK wat ten doel gehad het om haar en haar man se belange te beskerm en die instandhouding van hul boedels te verseker. Hulle het egter gesukkel om die nodige leiding te vind om hierdie behoefte in ‘n HVK te verwoord. Hierdie behoefte het onder FHBC se Regsafdeling se aandag gekom en dit was duidelik dat daar nie net ‘n groot grys area bestaan wat die Suid-Afrikaanse huweliksvoorwaardekontrak (HVK) betref nie, maar dat daar ook ‘n groot behoefte is wat die ontwikkeling daarvan betref. Die doel van ‘n HVK is lankal nie net meer ‘n verklaring van ‘n paartjie se huweliksgoederebedeling nie, dit is meer as net dit. ‘n HVK is veronderstel om beide gades se behoeftes, wat verskil van persoon tot persoon, in ag te neem en om die nodige bepalings te bevat om hul die beskermingsmeganismes, waarop hulle ooreengekom het, in plek te stel en te kan uitvoer.

FHBC se Regsadviseurs is tans besig om hierdie kwessie te ondersoek, om sodoende beter advies ten opsigte van ‘n meer moderne HVK tesame met behoorlike boedelbeplanning aan ons mede-vrouens te kan voorsien.

Hierdie sal een van die onderwerpe wees wat tydens ons Vrouedag onder die soeklig sal kom.

Ons nooi alle belangstellende vrouens uit om ons nou reeds te kontak en met ons in gesprek te tree.

E-pos navrae aan lorraine@fhbc.co.za. Sodoende wil ons verseker om werklike vrae aan te spreek en kennis te deel wat ‘n daadwerklike impak sal lewer en sal bydrae tot die bemagtiging van vrouens.

Sodra die finale datum van die Vrouedag bekend is sal ons die nodige inligting bekend maak. Hou gerus ons nuusbriewe en baniere dop.