U TESTAMENT EN EKSEKUTEUR

fhbc_dec_mailer_01_03Ons leef tans in tye van onsekerheid en ons merk dat baie individue in hierdie tyd aandag skenk aan hulle Testamente en erns daarmee maak om hierdie uiters belangrike dokument op datum te bring.

Dit is egter ook so dat almal nie die belangrikheid van ‘n geldige en uitvoerbare Testament met die nodige erns hanteer nie.

Om u Testament-sake op datum te bring is beslis ‘n stap in die regte rigting, maar die belangrikheid om ook u Eksekuteur reg te kies, kan nie genoeg beklemtoon word nie.

Ons beveel normaalweg aan dat die langslewende of ‘n ander familielid as Eksekuteur benoem word, sodoende kan die genomineerde persoon ‘n keuse uitoefen, wie hom/haar sal bystaan met die administrasie van die boedel en kan die administrasiekostes dan ook met ‘n kundige persoon onderhandel word.

Indien die langslewende of familielid as Eksekuteur benoem word, is die kanse goed dat die persoon nie self die administrasie van die boedel sal kan hanteer nie en sal hy/sy nie ‘n keuse hê om hulle tot ‘n kundige persoon te wend nie.

Dit gebeur ongelukkig dan in baie gevalle so dat die benoemde persoon oningelig is en nie besef dat hy/sy die eksekuteursvergoeding met ‘n kundige persoon kan onderhandel nie en uiteindelik word die administrasie van die boedel in elk geval maar teen die maksimum tarief (3,5% van totale batewaarde Plus 15% BTW) behartig.

Laasgenoemde sou uiteraard nie die Testateur se behoefte gewees het nie en in hierdie geval het dit dus geen voordele ingehou om ‘n familielid as Eksekuteur te nomineer nie.

Na ons mening behoort daar reeds gedurende u leeftyd ‘n besluit geneem te word oor wie of watter firma die administrasie van u boedel sal behartig en dat die eksekuteursvergoeding met die betrokke persoon of instansie onderhandel word en dat die ooreengekome administrasiekostes ook in u Testament vasgemaak word.

Dit beteken nie dat die langslewende of ander familielid of vriend nie as mede-eksekuteur(e) benoem kan word nie, maar ten minste is dit dan nie nodig dat daar ten tyde van afsterwe met ‘n voornemende agent oor kostes onderhandel hoef te word nie.

Dit sou natuurlik ook sin maak dat u ‘n persoon of firma benoem met wie die familie voorheen besigheid gedoen het, met wie se dienste en diens u vertroud is en sou u selfs daarop kon aandring dat die voornemende Eksekuteur u met verwysings voorsien van tipe boedels wat in die verlede deur die betrokke persoon of firma geadministreer was.

‘n Persoon of firma met deeglike kennis van u finansiële sake sou ook ‘n sinvolle keuse wees.

Indien u nie vertroud is met die persoon of firma wie u benoem se vermoëns nie, gaan u, u in alle waarskynlikheid in ‘n posisie bevind waar die persoon nie oor die nodige kennis en vaardighede beskik om die administrasie van die boedel glad te laat verloop nie en kan dit tot groot frustrasies vir u familie lei.

‘n Persoon of firma met ondervinding weet byvoorbeeld presies watter dokumentasie deur die Meesterskantore vereis word om ‘n sterfgeval te rapporteer.  Behalwe dus vir die gewone vertragings by die Meesterskantoor, behoort die registrasie van die boedel glad te verloop.

Die teendeel is dat ‘n onkundige persoon, met rapportering van die boedel die dokumente of inligting aan die Meester lewer, wat in hul oordeel nodig is en foutiewe dokumentasie kan dramatiese vertragings in die aanstelling van ‘n Eksekuteur tot gevolg hê.

Dink dus mooi oor wie u as Eksekuteur benoem en onthou “Experience is the teacher of all things”

Indien daar enige navrae is, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za of vir Morné van Niekerk by morne@fhbc.co.za