IS U MAATSKAPPY GERAT VIR DIE TERUGKEER VAN U WERKNEMERS?

Met die aanbreek van die vlak-3 inperkings was beraam dat ongeveer 8 miljoen persone vanaf 1 Junie 2020 na hul werksplekke kon terugkeer. Met dit inaggenome, hersien ons graag sekere gedeeltes van die wetgewing, soos uitgelig in die Staatskoerant van 28 Mei 2020:

 • Maatskappye met meer as 100 werknemers word aangemoedig om, waar moontlik, werkersgetalle te beperk deur, onder andere, die moontlikheid van skof-gebaseerde werk te ondersoek;
 • Waar moontlik, word werk-vanaf-die-huis steeds aangemoedig;
 • Werkgewers word herinner aan hulle verantwoordelikheid om sosiale distansiëring te verseker;
 • Spesiale voorsorg vir werknemers bo 60-jaar en werknemers wat in die hoë-risiko groep val moet verseker word.

Verder moet werkgewers ‘n Covid-19 voldoeningsbeampte aanwys wat, onder andere, moet toesien dat daar voldoen word aan Bylaag E se regulasies, soos genoem in die Staatskoerant van 29 April 2020. Onderstaande, ‘n uittreksel van sekere regulasies:

 • ‘n Besigheidsplan insake voldoening aan die betrokke COVID-19 regulasies moet opgestel word;
 • Vereiste inligting wat in die plan van groter besighede moet verskyn sluit in, maar word nie beperk tot:
  • Die relevante werkrooster;
  • Stappe wat geneem is om voldoening aan COVID-19 regulasie te verseker;
  • Die beskikbaarheid van reinigingsmiddel by die ingang en uitgang van die gebou;
  • Registers van die in-en-uitteken van werknemers.

Ten slotte het Minister Thulas Nxesi tydens ‘n mediaverklaring aangaande voorgenome veranderinge aan die wetgewing, soos vervat in die Staatskoerant van 29 April 2020, weer beklemtoon:

 • Dat werkgewers verantwoordelik is vir die sanitasie van alle oppervlaktes en die voorsiening van genoegsame reinigingsmiddel;
 • Dat werkgewers ten minste twee lapmaskers aan elke werknemer moet voorsien, met inagneming van addisionele sektorale direktiewe, en dat werkgewers nie die onkoste vir maskers en/of ander beskermende drag van werknemers mag verhaal nie.

Die voldoening aan die regulasies is vir FHBC ‘n prioriteit en ons moedig ander werkgewers aan om ook te voldoen.

covid_03

Source Reference: