POLISSE EN BOEDELBELASTING

fhbc_dec_mailer_01_03Daar ontstaan dikwels vrae oor die hantering van polisse in u boedel en daar is veral baie onsekerheid oor of die opbrengs van ‘n polis belasbaar is vir boedelbelasting of nie.  Hoe werk polisse en boedelbelasting?

Die belangrikste is dat ’n polis op u lewe kwalifiseer as ‘n bate in u boedel en dat die opbrengs van die polis dus in ag geneem word by die berekening van boedelbelasting.

Die hantering van ‘n polis op u lewe wat nie begunstig is nie, is eenvoudig, aangesien die polis as boedelbate ingesluit word en dus outomaties onderhewig sal wees aan boedelbelasting.

Daar is egter heelwat mites oor die hantering van polisse wat bv. aan u kind(ers) of ‘n familietrust begunstig is en kliënte ontvang dikwels foutiewe advies dat as mens iemand as die polis se begunstigde aanwys “betaal dit buite u boedel uit en is dit nie onderhewig aan boedelbelasting nie”.

Ons sien ook gereeld dat individue geadviseer word dat ‘n polis wat uitgeneem word om skuld te dek, nie in die berekening geneem word vir boedelbelasting nie.  Dit is natuurlik nie korrek nie, aangesien ’n polis wat vir skuld sedeer word, net soos enige ander polis, ingebring word vir die berekening van boedelbelasting.

Die skuld is wel aftrekbaar van die opbrengs van die polis, wat uiteraard die polis se aanspreeklikheid vir boedelbelasting verminder, maar die verskil sal steeds onderhewig wees aan boedelbelasting wat gehef word teen 20%.

Daar is basies, en kortliks, net vier gevalle in die boedelbelastingwet wat polisse vrystel van boedelbelasting:

  1. Die eerste is een wat uitgeneem is as deel van ’n huweliksvoorwaarde-kontrak;
  2. Die tweede een is ‘n polis wat tussen man en vrou begunstig is;
  3. Die derde is een wat ’n koop-en-verkooptransaksie tussen sakevennote finansier, onderhewig egter aan redelike streng vereistes;
  4. Die laaste een is die sogenaamde sleutelpersoonversekering, waar ’n werkgewer die lewe van ’n belangrike werknemer verseker om hom te vergoed vir die verlies as daardie werknemer sou sterf.

    Hier is egter ook 2 belangrike kernvereistes, 1) as ’n familielid van die oorledene bevoordeel word uit die opbrengs van die polis, of 2) as die polis uitgeneem is op versoek van die oorledene self, sal die vrystelling ook nie geld nie.

Indien u enige navrae het, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za