GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

Gemeenskapsorganisasies vul ‘n kritiese gaping in die sosiale welvaart van ‘n gemeenskap. FHBC-BGR se sosiale betrokkenheid by die Gemeenskap is een van die prioriteite van die maatskappy en waarop ons trots is. Deur middel van konsultasies, gesubsidieerde kostes en projekte poog ons om hierdie organisasies finansieel volhoubaar te maak en sodoende help ons hierdie gemeenskapsorganisasies om hul doel te bereik.

Hier is ‘n paar van die organisasies waarby ons betrokke is:

Spesiale Huisvesting en Noodondersteuning:
– Huis Andrew Murray
– Ma’s vir Wellington
– ACVV Diensentrum
– Sunfield Homes
– Wellington Bejaardesorg
– South African Feeding Projects (SA Cares)
– Be Part Group
– G-Projects (G-Vouchers)

Bejaardes:
– Silwerkruin Tehuis
– Azalea Hof
– Geluksoord

Opleidingsentrums:
– Wamakersvallei Opleidingsentrum
– Educational Support Services Trust
– Hoër en Laerskole in Wellington en omgewing
– Pre-Primêre skole en Creches
– Hugenote Kollege
– Hamba Vaqeli
– Mbekweni Youth Centre

Ander:
– Gemeentes
– Sportklubs en Sportorganisasies

As deel van ons ondersteuning vir mense met gestremdhede neem ons elke jaar met volle swang en entoesiasme, deel aan Loslitdag! Hierdie jaar was die Tema “Up your game” en op 2 September het ons personeel weereens alle verwagtinge oortref.

Ons ondersteun gedurende Oktober ook kankerbewusmaking.

grid_01