PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Die personeel was weereens baie aktief. Ons het die Bejaardes bewusmaking veldtog ondersteun, ‘n pienk lintjie ter ondersteuning van kankerbewusmaking gedra, ‘n stoomtrein op fiets en voet aangedurf, Basedag met ‘n bederf by Spice Route gevier, ‘n babaseuntjie verwelkom, die koms van nog ‘n babaseuntjie gevier, ons kantore bietjie opgeruim en ons sien uit na die Jaareindfunksie.

WVF EIS TYDENS KRAAMVERLOF

WVF EIS TYDENS KRAAMVERLOF

Ons het die laaste tyd navrae ontvang oor of Werkgewers vir Werknemers tydens kraamverlof mag betaal. Baie Werkgewers verkies die onbetaalde verlof van vier maande, maar indien ‘n Werkgewer wel vergoeding tydens kraamverlof wil betaal, omskryf ons wat nodig is om seker te maak dat dit binne wetgewing gebeur.

TESTAMENT EN EGSKEIDING

TESTAMENT EN EGSKEIDING

In vorige artikels het ons al die belang beklemtoon om sover as moontlik u Testament op datum te hou, veral wanneer groot gebeure soos bv. ‘n troue, ‘n egskeiding, ‘n geboorte plaasgevind het. In hierdie artikel brei ons uit oor die noodsaaklikheid daarvan om ‘n Testament te hersien juis wanneer daar ‘n egskeiding was. Ons kyk ook na wetgewing daarrondom en die gevolge indien aanpassings nie gebeur nie.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Met trots kondig ons aan dat twee van ons Rekenkundige Bestuurders tot Direkteure bevorder is. Die Loslitdag foto’s is reeds in ons vorige nuusbrief beloof, ons het ‘n Ooievaarstee gehou, die Sekretaresses is vir hulle harde werk bedank en daar was selfs nog tyd vir ‘n Damestee. Oktober is daar ook ‘n paar aktiwiteite wat wag.

AANSPREEKLIKHEID VAN DIREKTEURE VOLGENS DIE NUWE MAATSKAPPYWET 71 VAN 2008 / LIABILITIES OF DIRECTORS ACCORDING TO THE NEW COMPANIES ACT 71 OF 2008

AANSPREEKLIKHEID VAN DIREKTEURE VOLGENS DIE NUWE MAATSKAPPYWET 71 VAN 2008 / LIABILITIES OF DIRECTORS ACCORDING TO THE NEW COMPANIES ACT 71 OF 2008

Die Nuwe Maatskappywet 71 van 2008 bevat noemenswaardige veranderinge ten opsigte van die aanspreeklikhede van Direkteure. ‘n Uittreksel uit die boek “Vrae en Antwoorde oor die Suid-Afrikaanse Maatskappywet” deur Adv L Hefer sal Direkteure help om hulle nuwe rol te verstaan.

WAARDASIE VAN BOEDELBATES

WAARDASIE VAN BOEDELBATES

Dit is uiters belangrik dat boedelbates teen ‘n realistiese markwaarde in die Likwidasierekening opgeneem word, hoofsaaklik omdat die totale waarde van die boedelbates ‘n direkte invloed het op die kostes wat deur die eksekuteur gehef word en ook op die kostes wat op die oordrag van enige onroerende eiendomme aan die oordragprokureur betaalbaar sal wees.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Augustus was ‘n maand vol bedrywighede. Ons spog graag met vier kollegas se prestasies, wys ‘n paar foto’s van ons spanbou, verwelkom twee nuwe kollegas en vier diversiteit tydens Loslitdag.