PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Januarie 2019! Voorspoed word elkeen toegewens. Mag hierdie jaar werklik geken word deur groot suksesse en deurlopende vooruitgang. Ons kyk vir oulaas terug na Desember 2018 en ons sien uit na wat by die Maatskappydag op 18 Januarie vir die personeel voorlê.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Twee dames trou binnekort en ons kon dit regkry om albei te verras vir hulle gesamentlike kombuistee! Ons het die naderkruipende jaareinde in Woodstock gaan vier en ons sien uit na die laaste partytjie op Vrydag 14 Desember 2018.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Die somersweer inspireer die personeel om nog meer aktief te wees. Ons spog met hulle deelname aan verskillende events. Basedag was ook gevier en ons het ‘n oomblik stilgestaan by mense wat ‘n stryd teen kanker voer. Ons sien uit na die Jaareindfunksie wat om die draai is.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Ons personeel stel nooit teleur wanneer Loslitdag ondersteun word nie. Ons het verjaardae gevier, twee van ons Direkteure het ons maatskappy by ‘n fietsresies verteenwoordig, ons het saam met die inwoners van Silwerkruin Internasionale Dag vir Bejaardes gevier. Later in Oktober gaan van ons kollegas teen ‘n Stoomtrein te voet en te fiets resies hou.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Tydens Madibadag het ons die geleentheid aangegryp om saam met die kinders van Huis Andrew Murray “Minute to Win it” te speel. ‘n Vakansiewerker het vir ‘n tydjie by die span aangesluit en ons het ongelukkig twee kollegas vaarwel toegewens. Tydens Augustus vier ons Vrouemaand.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Ons vier ‘n kollega se deursettingsvermoë om vir die sesde keer ‘n Comrades te voltooi, ons het saam met Groep 2 hulle verjaarsdae gevier en ons het ook van personeel afskeid geneem.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Ons personeel is weer aktief en spog met deelname op verskeie sportgebiede. Ons het gewonder of ons kollegas darem ook kan kos maak en nie net oefen nie. Vandaar het ons ‘n Masterchef spanbou georganiseer. Ons personeel het nie teleurgestel nie en daar is bewys dat ons wel ‘n goeie balans in die lewe handhaaf.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Ons spog met ons personeel wat weer op verskeie sportgebiede uitgeblink het. Ons het afskeid geneem van kollegas en vriende en ons sien uit na ‘n Spanbou wat in Mei maand vir ons wag.

PERSONEELNUUS

PERSONEELNUUS

Ons het verjaarsdae gevier, by ‘n Fisio oor ‘n gesonde postuur geleer en by ‘n Dieetkundige raad oor gesonde eetgewoontes ontvang. Verder was ons die wenners van die fisiese spanaktiwiteit by die jaarlikse Sportdag.