INKOMSTEBELASTING 2017

fhbc_rocketmailer_july_01_10Vir die indiening van inkomstebelastingopgawes, kontroleer gerus die onderstaande kontrolelyste, onderskeidelik vir Individue en vir Trusts, vir alles wat ons as Rekenmeesters benodig om u indiening te behartig. Stuur asb. teen 30 September 2017 die inligting aan ons.

Lys van dokumente benodig (Individue)
• IRP 5 sertifikate ter stawing van inkomste
• IT 3 sertifikate ter stawing van inkomste
• Dividendinkomste sertifikate
• Annuïteitsinkomste uit opgekoopte annuïteite
• Ander annuïteitsinkomste
• Enkelbedrag inkomste
• Gratifikasie met verlies van amp
• Wins met verkoop van polisse
• Wins met verkoop van kapitaalgoedere
• Inkomstes en uitgawes tov bedryf/besigheid
– Konsultasie, kommissie, dienste gelewer
• Verhuring van eiendom
  – Huur ontvang uiteensetting
  – Verbandstate
  – Water en elektrisiteitsrekeninge
  – Munisipale uitgawes rekeninge
  – Onderhoud- en herstelskedule
  – Versekeringskedule
  – Telefoonskedule
  – Lone- of skoonmaakkosteskedule (Tuindienste)
  – Ander uitgawes
• Pensioenfondsbydrae sertifikaat
• Uittreeannuïteitsfondsbydrae sertifikaat
• Mediese fondsbydrae sertifikaat
• Mediese onkoste self betaal (voorsien kwitansies)
• Is u of u eggenoot of kind(ers) gestremd?
• Donasie kwitansie aan universiteite, kolleges of ander goedgekeurde
opvoedkundige instansies en Artikel 18 (a) – kwitansie
• Kapitaal wins/verlies
• ID nr van Eggenoot indien binne gemeenskap van goedere getroud
• Onthaaluitgawes met besonderhede
• Motorvoertuiguitgawes
  – Voertuigtipe en aankoopsdatum
  – Kosprys
  – Bruikhuur of Afbetalingsverkoopsooreenkoms
  – Bruikhuurpaaiemente en rente
  – Registrasienommer
  – Uitgawes ingeval logboek gehou was
  – Logboek
  – Verandering van voertuig gedurende die jaar?
  – Datum van verkoop/aankoop
  – Verkoopsprys/aankoopprys
• Bestaanstoelaag – dae afwesig van die huis
• Inkomste en uitgawes van boerdery aktiwiteite
• Getroud/Ongetroud
• Binne/buite gemeenskap van goedere of aanwasbedeling
• Inkomste van bronne buite die Republiek
• Ontleding van vaste eiendom, aandele, Kruggerrande, ens
• Ontleding van gesedeerde polisse
• Staat van bates en laste ingeval lid van BK, Trustee van Trust,
Direkteur van Maatskappy, Vennoot in Vennootskap of Eenmansaak
• Ontleding van transaksies met buitelanders
• Ontleding van Trusts waar u of u minderjarige kinders begunstigde is
• Persoonlike bankstate
• Rentebewys/sertifikaat
Lys van dokumente benodig (Trusts)
• IT 3 sertifikate ter stawing van inkomste (rente en kapitaalwins)
• Dividendinkomste sertifikate
• Wins met verkoop van bates
• Inkomstes en uitgawes tov bedryf/besigheid
  – Konsultasie, kommissie, dienste gelewer
• Verhuring van eiendom
  – Huur ontvang uiteensetting
  – Verbandstate
  – Water en elektrisiteitsrekeninge
  – Munisipale uitgawes rekeninge
  – Onderhoud- en herstelskedule
  – Versekeringskedule
  – Telefoonskedule
  – Lone- of skoonmaakkosteskedule (Tuindienste)
  – Ander uitgawes
• Donasie kwitansie aan universiteite, kolleges of ander
goedgekeurde opvoedkundige instansies en Artikel 18 (a) – kwitansie
• Inkomste van bronne buite die Republiek
• Ontleding van vaste eiendom en nuwe eiendom aangekoop, aandele,
Kruggerrande, ens
• Trust bankstate

 

Indien u enige navrae het, kontak gerus ons kantoor en gesels met u Rekenmeester. 021 864 5180.