ONROERENDE EIENDOM IN OORLEDENE SE BOEDEL

Onroerende of Vaste Eiendom is grond en alle verbeterings daarop. Daar ontstaan gereeld vrae oor hoe die Eksekuteur van die oorledene se boedel sodanige eiendom gedurende die administrasie van die boedel gaan hanteer.